Top 10 des marques les plus vendues en février 2019 en France
(Marque / Volume d’immatriculations / Evo vs 02 2018 / PDM)

1. Peugeot : 31784 immatriculations (+2,5) / 18,4
2. Renault :  29812 (-1,4) / 17,2
3. Citroën : 19986 (+20,1) / 11,5
4. Volkswagen : 11258 (+3,1) / 6,5
5. Dacia : 10428 (+3,4) / 6
6. Toyota : 7833 (-0,7) / 4,5
7. Opel : 7122 (+24,6) / 4,1
8. Ford : 6693 (-7,7) / 3,8
9. Fiat : 5438 (-8) / 3,1
10. Mercedes : 4941 (+2,4) / 2,8Top 10 des marques les plus vendues sur 2 mois 2019 en France
(Marque / Volume d’immatriculations / Evo vs 02 2018 / PDM)

1. Peugeot : 61435 immatriculations (-1,7) / 18,7
2. Renault :  56169 (-2,4) / 17,1
3. Citroën : 37549 (+10,6) / 11,4
4. Volkswagen : 21399 (+9,3) / 6,5
5. Dacia : 19778 (-1) / 6
6. Toyota : 16190 (+2,2) / 4,9
7. Opel : 13004 (+16,3) / 3,9
8. Ford : 12553 (-11,5) / 3,8
9. Fiat : 10303 (-7,4) / 3,1
10. Mercedes : 9165 (+18,8) / 2,8